Detoksikacija uz pomoć žive vode

Detoksikacija uz pomoć žive vode

Detoksikacija uz pomoć žive vode

Pravilna detoksikacija organizma nije moguća bez kvalitetne, žive vode!

Zašto je neophodno da koristimo živu vodu

Od svih supstanci dostupnih na zemlji, voda, zahvaljujući originalnosti njenih fizičkih i hemijskih osobina, zauzima posebno mesto u prirodi i igra važnu ulogu u ljudskom životu.

Ljudsko telo odrasle osobe sadrži oko 70% vode i svi biološki procesi mogu se svesti na biohemijske reakcije u vodenom rastvorumetabolizam tela. Dakle, naše zdravlje, pa čak i sam život, bez ikakvog preterivanja, direktno zavise od kvaliteta vode koju pijemo.

Kojie kvalitete treba da ima živa voda

  1. Čistoća vode, 
  2. Kiselo alkalni balas-PH,
  3. Redox potencijal vode (ORP) vode,
  4. Površinski napon vode – stepen kohezije molekula vode,
  5. Struktura vode,
  6. Mineralizacija vode,
  7. Pamćenje vode. 

Detoksikacija uz pomoć žive vode

U našim paketima za detoksikaciju možete pronaći više proizvoda, koji svako na svoj način doprinose kvalitetnoj i potpunoj detoksikaciji.

Obavezno u sastavu ovih paleta nalazimo Coral-Mine i H-500.

Konsultacije i stručna pomoć

Pre izbora bilo kojeg proizvoda iz naše ponude, preporučujemo da nas kontaktirate putem telefona, maila ili Kontakt forme i da obavimo kratke besplatne konsultacije.

Tom prilikom Vam možemo preporučiti idealan paket proizvoda za Vaše stanje i Vaše želje.

Share this post

Ostavite odgovor