Detoksikacija

Detoksikacija organizma

Kontinuirana i potpuna detoksikacija našeg organizma je osnovni preduslov za postizanje samoizlečenja naših ćelija.

U detoksikaciji je neophodno koristiti kompleksne proizvode kao što su: Coral Detox, Program 2 Colo-vada Plus i mnogi drugi.

Najbolje je ipak konsultovati se sa stručnjacima koji će Vam predložiti najbolji proizvod za Vašu situaciju.