Opis

Coenzyme Q10

Q10 koenzim (Ubichinon) štiti ćelijsku membranu od oštećenja izazvane delovanjem slobodnih radikala. Sprečava oštećenje proteina i DNK, prenosi elektrone neophodne za stvaranje energije u ćelijama.

Q10 koenzim (Ubichinon) – je komponenta lanca transporta elektrona i učestvuje u aerobnoj ćelijskoj respiraciji i generišu energiju u obliku ATP-a. 95% energije ljudskog tela se generiše na taj način. Stoga, organi sa najvišim zahtevom za energiju, kao što su srce, jetra i bubrezi, imaju najviše koncentracije CoQ10. Postoje tri redoks stanja koenzima Q10: potpuno oksidizovano (ubihnon), semihinon (ubisemihinon), i potpuno redukovano (ubihinol). Sposobnost ovog molekula da postoji u potpuno oksidovanoj formi i potpuno redukovanoj formi omogućava mu da izvodi svoju funkciju u lancu transporta elektrona i da deluje kao antioksidans.

KORIŠĆENJE: Za odrasle 1 kapsula dnevno za vreme obroka.

SADRŽAJ: Q10 koenzim 100 mg